Apix Messaging AB

APIX-system3

E-FAKTUROR

 

E-FAKTURERING

Att börja skicka e-fakturor skulle inte kunna göras enklare. Det krävs bara ett klick i företagets ekonomisystem för att skicka iväg dem. Apix debiterar enbart för genomförda transaktioner, så kostnaderna för användningen hålls nere. Ni slipper dyra uppsättnings- och underhållskostnader.

Måste ditt företag trots digitaliseringen ännu skicka pappersfakturor till vissa kunder? Inga problem. Apix förmedlar också pappersfakturor via våra partners inom print. Även i detta fall skickar företaget fakturorna digitalt direkt från ekonomiförvaltningens system. Apix tar hand om resten.

Apix upprätthåller interna register med faktureringsinformation. Denna information används för att automatiskt identifiera i vilket format er fakturamottagare vill ha sin faktura. Företaget behöver inte längre upprätthålla egen information om hur era mottagare tar emot fakturor, den saken sköter vi.

Företaget betalar för det antal e- eller pappersfakturor som skickats.

Smart förmedling av fakturor

Den automatiska och intelligenta routing som Apix har utvecklat gör e-faktureringen enkel, smidig och felfri. Apix routar kundfakturorna automatiskt enligt mottagarens önskemål, antingen som e-faktura eller som pappersfaktura. Fakturorna skickas alltid till kunden i önskat, korrekt format.

Automatisk routing minskar risken för fel. Apix känner igen fakturamottagaren med hjälp av dess organisationsnummer och använder en bekräftad och uppdaterad e-fakturaadress. Du slipper krånglig inmatning av e-fakturaadresser i faktureringssystemet och slipper upprätthålla adressuppgifter.

Enkelt att skicka bilagor med e-fakturan

Tillsammans med e-fakturan sänds ofta olika slags bilagor, som underleverantörers fakturor, arbetsscheman, tidrapporter och annan kundinformation. Att skicka bilagor elektroniskt har tidigare varit en utmaning, men inte med Apix.

Apix levererar bilagor till alla e-fakturamottagare oavsett operatör eller programvara. För en lista av operatörer och banker vi samarbetar med, klicka här. Med hjälp av webbgränssnittet sparar fakturautställaren bilagorna i PDF-format i Apix databas. I e-fakturan finns en länk via vilken mottagaren kan öppna bilagan.

Fakturorna ser likadana ut när de tas emot som när de skickas

I Apix lösningar presenteras fakturorna i PDF-format, vilket gör att såväl pappers- som e-fakturor ser likadana ut för mottagaren som de gör för utställaren i faktureringssystemet.

Felaktiga filer skickas inte

Apix e-fakturatjänst kontrollerar all utgående e-fakturatrafik, så felaktiga filer skickas aldrig iväg till mottagaren. Felen korrigeras innan filen skickas.

Arkivering

Vid behov kan Apix ta hand om arkivering i enlighet med bokföringslagens krav. Kunden får åtkomst till arkivet via ett webbgränssnitt med hjälp av kundspecifika användaruppgifter.

Kunnig kundsupport

Hos Apix lyssnar vi på kunderna och hjälper dem. När du kontaktar Apix kundsupport tas ärendet emot av experter med spetskompetens inom meddelandehantering. Eventuella problem löses snabbt och effektivt.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

Tag kontakt och fråga mer!